Empresa
ServeisClients
Descàrregues
Notícies
Col•laboradors
Contacte

Enginyeria de seguretat

Els serveis oferts estan orientats a atendre les necessitats dels clients en matèria de seguretat, gestió dels riscos, verificació de les instal·lacions i control ambiental, per a garantir uns nivells de seguretat compatibles amb l'activitat de l’empresa i amb els requeriments normatius.

Les principals línies d’actuació són:
     
Seguretat contra incendis

  • Projectes d'instal·lacions contra incendis (tant a nivell de projecte com a nivell d'obra i instal·lació).
  • Auditories prèvies a les inspeccions periòdiques obligatòries.    
  • Verificacions de les instal·lacions. Verificació del funcionament dels paràmetres reals de les instal·lacions fixes que necessiten un sistema d'abastament d’aigua com ara hidrants, BIEs i ruixadors.
  • Sistemes innovadors d'extinció d'incendis.      

Anàlisi de riscos   

  • Accidents greus (Seveso III). Informes de seguretat, anàlisi de risc mediambiental, estudis de fiabilitat (arbres de fallades, arbres de successos, etc.), anàlisi de conseqüències, vulnerabilitat, hazop, explosions.   
  • Disseny i implantació de mesures estructurals de mitigació de fenòmens físics i químics.

Planificació d’emergències

  • Plans d’Autoprotecció (PAUs). Acreditats per la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya per a tots els nivells. Plans d’emergència, sector químic (interior i exterior), establiments de pública concurrència,  prevenció incendis i evacuació d’ocupants.     

Transport mercaderies perilloses   

  • Servei de conseller de seguretat per al transport de mercaderies perilloses.

Protecció contra explosions

  • Document de protecció contra explosions (DPCE) segons RD 681/2003 en instal·lacions amb risc de generació o presència d'atmosferes explosives (ATEX).

Control ambiental

  • Llicències ambientals.