Empresa
Serveis
ClientsDescàrregues
Notícies
Col•laboradors
Contacte

Enginyeria de seguretat

  • SENTAWORK. Pla d'emergència.
  • BODEGUES TORRES. Projecte contra incendis de la nova bodega al Penedès.
  • IBÉRICA DE ENERGÍAS. Projectes contra incendis de dues centrals hidroelèctriques.
  • EUROENERGO. Estudi de seguretat dels mesuradors de nivell alt dels tancs del parc d’emmagatzematge del Moll d’inflamables de Tarragona i HAZOP.
  • TORRE DE COLLSEROLA. Estudi d’un sistema alternatiu contra incendis al fust de la torre.
  • AUMA. Col·laboració en diversos projectes de seguretat contra incendis.